Contributie


Als je lid wil worden van BMX Stede Broec dan moet je het volgende inleveren bij het clubsecretariaat:

Het volledig ingevulde inschrijfformulier samen met het ingevulde en ondertekende incassoformulier. Je tekent ervoor dat je hebt kennisgenomen van statuten en huishoudelijk reglement.

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Opzegging kan tot uiterlijk 15 december bij de secretaris, schriftelijk of per email. Als je niet opzegt ben je automatisch weer een jaar lid en ben je ook de volle contributie verschuldigd. Bij opzegging tijdens het jaar wordt ook geen korting op contributie toegekend.

 

Voor 2022 bedraagt de clubcontributie € 57,00. (Exclusief verplichte basislidmaatschap KNWU a 12 euro)

 

BMX Stede Broec int de contributie via automatisch incasso.