Contributie


Als je lid wilt worden van BMX Stede Broec dan moet je de volgende inleveren bij het clubsecretariaat:

Het volledig ingevulde inschrijfformulier samen met het ingevulde en ondertekende incassoformulier. Je tekent ervoor dat je kennis hebt genomen van statuten en huishoudelijk reglement.

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Opzegging kan tot uiterlijk 15 december door de secretaris, schriftelijk of per e-mail. Als je niet opzegt ben je automatisch weer een jaar lid en ben je ook de volle contributie verschuldigd. Bij opzegging tijdens het jaar wordt ook geen korting op bijdrage gedeeld.

 

Voor 2023 bedraagt ​​de clubbijdrage € 57,00. (Exclusief verplichte basislidmaatschap KNWU a 14 euro)

 

BMX Stede Broec int de contributie via automatische incasso.